Buy Now Link that goes to the item page with referral link like

`Luận văn 1080 chia sẻ một số tên đề tài luận văn ngành luật và tài liệu về Luật như hợp đồng vô hiệu cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ tham khảo:
1 Nghĩa vụ của người bảo lãnh theo quy định của Bộ luật dân sự 2005

2 Giao dịch về tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật dân sự Việt Nam

3 Phân chia di sản theo pháp luật Việt Nam

4 Phạm vi đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự

5 Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đề tà i luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Với dịch vụ thue viet luan van thac si chuyên nghiệp, uy tín của Luận Văn 1080 cùng với đội ngũ giảng viên hùng hậu, không có khó khăn trở ngại nào có thể làm bạn áp lực, hoang mang thêm nữa.

6 Thời điểm chuyển quyền sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

7 Điều kiện trở thành người thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam

8 Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005

9 Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005

10 Hợp đồng dân sự vô hiệu một phần

11 Hợp đồng vi phạm quy định về hình thức bắt buộc

12 Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam

13 Nội dung của Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề theo qui định của Bộ luật Dân sự 2005

14 Cầm cố tài sản theo pháp luật Việt Nam

15 Hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn theo quy định của pháp luật Việt Nam

16 Nghĩa vụ hạn chế thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam
17 Giao dịch dân sự do người chưa thành niên xác lập

18 Phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam

19 Lãi trong pháp luật hợp đồng Việt Nam

20 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Hello @helenmai123

yes you can do this

example: https://themeforest.net/cart/configure_before_adding/22688989?license=regular&ref=joomlastars&size=source&support=bundle_12month

Thanks :slight_smile: