Làm thế nào để hỗ trợ SEO web trên trang Envato

Tôi là thành viền mới trong trang, tôi muốn hỗ trợ SEO web của mình tại trang web này, mà chưa tìm hiểu phương thức làm như nào. Ai có thể hỗ trợ tôi cách làm hiệu quả tại đây với ạ