Country Maps in After Effects

Hi guys,
I am from Vietnam and I wanna make a video like this (https://www.youtube.com/watch?v=6HpATJ-bxZs )
with maps animate. I also wanna make the video with maps animate province connection.
Is Envato included?

Envato ko có template như video này bạn ơi. Chỉ có thuê người làm kiểu ấy nhưng giá sẽ cao hơn mua 1 template nhiều.

1 Like

Bạn là người Việt ạ? Cũng tham gia cộng đồng này sao?